Jogi tudnivalók

 
A Honlap használatának feltételei

A kiküldetési-rendelvény.hu honlapján (a "Honlapon") található anyagok letöltését engedélyezzük, azzal a feltétellel, hogy az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja.


A jelen Honlapon található anyagokat kizárólag a kiküldetési-rendelvény.hu írásbeli engedélyével lehet módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni (kivéve az ismerősnek ajánlást), illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.


Adatvédelmi nyilatkozat

A kiküldetési-rendelvény.hu elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. A Honlap meghatározott részeihez való hozzáférés az információk személyre szabása, illetve a látogatók pontosabb kiszolgálása érdekében regisztrációhoz kötött. A felhasználókkal folytatott kommunikáció, valamint a termékek és szolgáltatások (ideértve a regisztrációt is) minőségének javítása érdekében a felhasználóktól adatokat kérhetünk. A regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. A kiküldetési-rendelvény.hu nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek. A kiküldetési-rendelvény.hu, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az adataikat kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást ad. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatok semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A kiküldetési-rendelvény.hu az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.


Felelősség

A kiküldetési-rendelvény.hu felelőséget vállal a honlapon elkészített kiküldetési rendelvények tárolásáért. A kiküldetési-rendelvény.hu minden esetben saját szerverén tárolja a kiküldetési rendelvényeket, a tárolás az adatvédelmi nyilatkozat szerint történik. A kiküldetési-rendelvény.hu nem vállal felelősséget a honlap, a honlap letölthető anyagaiból, vagy a program használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. A kiküldetési-rendelvény.hu nem vállal felelőséget az “automatikus generálás” funkció adatainak pontosságáért azt lehetőség szerint ellenőrizni, módosítani kell. Valamint kijelentjük ,hogy az “automatikus generálás” funkció álltal létrehozott adatok csak tesztadatok, azok minden esetben egy lehetséges változatot mutatnak be a rendelvény kitöltésének módjai közül. A kiküldetési-rendelvény.hu nem vállal felelőséget a honlapon regisztrált cégek vagy magánszemélyek által nem az aktuális jogszabályban előírt módon felhasznált kiküldetési rendelvények esetében bekövetkező károk ill, azok jogi vonzatai után.


Tulajdonjogok

A kiküldetési-rendelvény.hu a Straner Gábor e.v. tulajdona és 100%-os üzemeltetője annak. A Jogi nyilatkozatban található hivatkozások a honlap ill, a kiküldetési-rendelvény.hu említése minden esetben a Straner Gábor e.v-ra is vonatkozik. A kiküldetési-rendelvény.hu honlapon található információ a kiküldetési-rendelvény.hu szellemi tulajdona. A honlap tartalmát idézni egészben vagy részletekben kizárólag a kiküldetési-rendelvény.hu írásos beleegyezésével engedélyezett, kivétel a kiküldetési-rendelvény.hu által engedélyezett letölthető tartalom.

BejelentkezésFIGYELEM!
Telefonos ügyfélszolgálatunk a mai napon nem elérhető. Kérjük kérdését a sales@kikuldetesi-rendelveny.hu e-mail címre küldje.
700 elegedett ügyfel útnyílvántartó

Aktuális üzemanyag árak

Benzin640 Ft

Diesel629 Ft

LPG352 Ft

További APEH üzemanyagárak »